W tej zakładce dowiesz się jak uzyskać swój profil kandydata na kierowcę (nr PKK).

 

PKK to unikatowy numer przydzielany kandydatowi na kierowcę na potrzeby procesu szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień.

Głównym celem wprowadzenia nr PKK jest ograniczenie obiegu papierowej dokumentacji związanej z ww. procesami, a tym samym skrócenie procedur prowadzących do otrzymania dokumentu.

PKK to ciąg 20- stu cyfr, które kryją w sobie ważne informacje o kandydacie na kierowcę,

np. 12345 54321 12345 54321.

 

Jeżeli planujesz ubiegać się o uprawnienia w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, otrzymasz oddzielny numer dla każdej z nich.

 

W celu uzyskania nr PKK musisz zgłosić się do Starostwa/ Urzędu zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania,

 

 

 

np. osoby zamieszkujące w Toruniu powinny udać się do Wydziału Ewidencji i Rejestracji przy ul. Wały Generała Sikorskiego 25.

Osoby zamieszkujące w powiecie toruńskim uzyskają nr PKK w Starostwie Powiatowym w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6.

 

Otrzymanie numeru PKK możliwe będzie po przedłożeniu następujących dokumentów:

 

1. Wniosku o wydanie prawa jazdy (druki do pobrania w naszej szkole lub w urzędzie);

2. Orzeczenia lekarskiego (badanie wykonuje lekarz uprawniony do badań kandydatów na kierowców);

3. Fotografii (1 szt., kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna);

4. Dowodu osobistego.

 

UWAGA !

 

1. Osoby niepełnoletnie dołączają dodatkowo zgodę rodziców/ opiekunów na uzyskanie prawa jazdy.

2. Osoby nieposiadające dowodu osobistego powinny okazać zaświadczenie o zameldowaniu.

3. W przypadku ubiegania się o kat. C lub C+E prawa jazdy należy przedłożyć również orzeczenie psychologiczne.

 

Profil wydawany jest bezpłatnie i w większości przypadków na poczekaniu.

 

Jeżeli chcesz wykonać badanie lekarskie za pół ceny, zajrzyj do zakładki "Promocje".

 

Co zrobić po uzyskaniu profilu ?

 

Przekaż go nam wraz ze swoim numerem PESEL za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, sms- em lub osobiście.

Po pobraniu przez nas Twojego profilu, będziemy mogli rozpocząć szkolenie.