Po uzyskaniu pozytywnej oceny z  egzaminu wewnętrznego (teoretycznego i praktycznego lub praktycznego) aktualizujemy Twój profil kandydata na kierowcę. 

 

W profilu umieszczamy informacje o czasie trwania kursu, ilości odbytych godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz numery uprawnień wykładowcy i instruktora, który potwierdził posiadanie przez Ciebie wiedzy i umiejętności ujętych w charakterystyce absolwenta kursu. Informacje te potwierdzamy bezpiecznym podpisem elektronicznym i już wszystko gotowe !

 

Przed wyznaczeniem terminu egzaminu państwowego należy wnieść opłatę na konto wybranego przez Ciebie ośrodka egzaminowania (opłata za egzamin teoretyczny lub teoretyczny i praktyczny lub praktyczny).

 

Cennik opłat egzaminacyjnych:

  • egzamin teoretyczny: kat. AM, A1, A2, A, B, C 30 zł;
  • egzamin praktyczny: kat. AM 140 zł, kat. A1, A2, A 180 zł, kat. B 140 zł, kat. B+E, C 200 zł, kat. C+E 245 zł.

 

W celu wyznaczenia terminu egzaminu musisz podać już tylko swój nr PKK, okazać potwierdzenie opłaty za egzamin i dowód osobisty.  

Ośrodek egzaminowania ma obowiązek wyznaczyć Ci termin pierwszego egzaminu nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów. 

W praktyce okres oczekiwania na egzamin jest względnie krótki, najczęściej nie przekracza kilku dni roboczych.

 

 

 

Pamiętaj, że:

  • to Ty decydujesz o terminie egzaminu (nie musisz decydować się na pierwszą propozycję);
  • możesz przystąpić tylko do egzaminu teoretycznego, a gdy go zdasz, zarejestrujesz się na część praktyczną;
  • w przypadku gdy w jednym dniu ustalisz sobie termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, a nie zdasz części teoretycznej, nic nie tracisz (nie przepada Ci opłata za egzamin praktyczny);
  • przystępując do egzaminu musisz posiadać przy sobie dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu. 

 

Powodzenia !