Prawo jazdy kat. B+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kat. B łącznie z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3,5t.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kat. B+E uprawnia również do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kat. B+E wynosi 18 lat. Konieczne jest również posiadania uprawnień w zakresie kat. B.

 

Posiadając uprawnienia kat. B+E prawa jazdy możesz "ciągnąć" każdą przyczepą inną niż lekka o d.m.c. nie przekraczającej 3,5t, m.in.:

 

- lawetę,

- przyczepę kempingową,

- przyczepę towarową,

- przyczepę do przewozu zwierząt (np. do przewozu koni),

- przyczepę podłodziową,

- przyczepę gastronomiczną itp.

 

 

Jeżeli posiadasz już prawo jazdy kat. B, a potrzebujesz uprawnienia kat. T (ciągnik rolniczy z przyczepami) nie warto się o nie ubiegać. Kat. B+E uprawnia do poruszania się pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. T.

Do egzaminu państwowego istnieje możliwość przystąpienia zespołem pojazdów, który wykorzystujemy do nauki podczas kursu.

Takie rozwiązanie zapewnia dobrą znajomość pojazdu i ogranicza do minimum stres związany z egzaminem państwowym.

Teraz możesz przystąpić do egzaminu już nie tylko z wykorzystaniem takiego samego modelu auta, ale tego samego zespołu pojazdów, który dobrze znasz z nauki jazdy.

 

Zajęcia prowadzi doświadczony instruktor, egzaminator państwowy posiadający uprawnienia m.in. w zakresie kat. B+E.