Kwalifikacja wstępna

 

Prowadzimy szkolenia z kwalifikacji wstępnej dla osób chcących zdobyć stosowne kwalifikacje do wykonywania zawodu kierowcy (przewóz rzeczy lub przewóz osób).

Ubiegając się o świadectwo kwalifikacji zawodowej nie jest konieczne posiadanie prawa jazdy kat. C lub D. Istnieje zatem możliwość realizacji szkolenia z kwalifikacji wstępnej odbywając jednocześnie kurs prawa jazdy określonej kategorii.

Szkolenie realizowane jest w trybie e-learningowym w naszym ośrodku w dowolnym tempie ustalonym przez uczestnika, np. szkolenie z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 130 godzin szkolenia teoretycznego i 10 godzin zajęć praktycznych (w tym 8 godzin jazdy drogowej i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych).

Weryfikacją Twojej wiedzy będzie egzamin teoretyczny, po zdaniu którego uzyskasz świadectwo kwalifikacji zawodowej. 

 

Szkolenie okresowe

 

Szkolenie realizowane jest w takiej samej formie jak kurs kwalifikacji wstępnej. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych i kończy się wydaniem zaświadczenia. W tym przypadku nie musisz zdawać egzaminu. 

 

 

Jak rozpocząć kurs ?

 

W przypadku kwalifikacji wstępnej zgłoś się do nas z zaświadczeniem lekarskim i orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Pomożemy wypełnić Ci wszystkie wymagane dokumenty, założymy szkolenie i już możesz się uczyć !

Jeżeli nie wiesz jak i gdzie wykonać badania lekarskie, zachęcamy do kontaktu. Wskażemy Ci właściwą drogę.